MÜDEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü lisans eğitim programı, 2016-2017 döneminde MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm) program değerlendiricileri tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, bölümümüzün  01.05.2017-30.09.2019 tarihleri arasında akredite edilmesi uygun bulunmuştur (MÜDEK Belge-1MÜDEK Belge-2) .  Mart 2019’da yapılan ara değerlendirme sonucunda bölümümüzün akreditasyonu 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır (MÜDEK Belge-3MÜDEK Belge-4). MÜDEK gelişmiş ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının da imzacı olduğu Washington Accord anlaşmasının 2011 yılından bu yana imzacısı olarak yer almaktadır.
WASHINGTON ACCORD SIGNATORY STATÜSÜ
Washington Anlaşması (Accord), imzacı ülkelerin mühendislik derece programları sorumlusu olan akreditasyon kuruluşları arasındaki uluslararası bir sözleşmedir.
13-17 Haziran 2011 tarihlerinde Tayvan'in Taipei kentinde düzenlenen International Engineering Alliance (IEA) Meeting kapsamında 15 Haziran 2011 tarihinde yapılan Washington Accord toplantısında MÜDEK'in "Washington Accord Signatory" olması oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Aslen 1989'da imzalanan Washington Anlaşması, profesyonel mühendislerin hareketliliğine yardımcı olmak için kollektif olarak çalışmayı seçen kendi yetki bölgelerinde akreditasyondan veya üçüncü seviye mühendislik niteliklerinin tanınmasından sorumlu kuruluşlar arasında çok taraflı bir anlaşmadır. Washington Accord, lisans düzeyindeki mühendislik eğitim programlarını akredite eden kurumların birbirlerinin akredite ettiği programları büyük ölçüde eşdeğer (substantial equivalent) olarak tanımalarını sağlayan küresel bir anlaşmadır. Bu anlaşma gereği, söz konusu tanıma akredite edilmiş bir programın, o programı akredite eden ajansın Washington Accord'a dahil olduğu tarihten itibaren verdiği mezunları kapsamaktadır. Daha önceki mezunların tanınması, tanınma istenen ülkedeki ajansın kararına bırakılmaktadır. 
Diğer anlaşmalarda olduğu gibi, imza sahipleri mühendislik eğitiminde faydalı uygulamaların geliştirilmesi ve tanınması konusunda kararlıdır. Accord imzacılarının faaliyetlerinin (örneğin mezunların belli yeterlilik türlerinden profillerinin örneklerini geliştirmede), mühendislik niteliklerinin karşılıklı olarak tanınmasının küreselleşmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Washington Anlaşması, özellikle profesyonel düzeyde mühendislik uygulamaları ile ilgilenen akademik programlara odaklanmaktadır.
Anlaşma, mühendislik akademik programlarının akreditasyonunun, anlaşmanın kapsamına giren her ülke veya bölgede profesyonel düzeyde mühendislik uygulaması için kilit bir temel olduğunu kabul eder.
Anlaşma, katılımcı kuruluşlar arasında, akredite edilmiş mühendislik lisans programlarının karşılıklı olarak tanınmasını belirtir. Ayrıca, bu kuruluşlar arasında profesyonel mühendislik eğitimi için standardı oluşturur ve karşılaştırır.
Şu anda Washington Anlaşması'nı oluşturan yirmi imza, ayrıca geçici imza statüsüne sahip sekiz kuruluş bulunmaktadır.
 
MÜDEK'in Washington Accord'a dahil olması ile beraber, MÜDEK akreditasyonu olan programların bu küresel anlaşma kapsamında tanınması, bu programların 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren verdikleri mezunlar için geçerli olmuştur. 

En son China Institution for Science and Technology'nin (Çin) 2016'da katılımıyla sayıları 18'e ulaşmış olan Washington Accord Signatory statüsündeki akreditasyon ajanslarının adları, ülkeleri ve sözleşmeye katılım tarihleri aşağıda sunulmuştur:
ABET - Amerika Birleşik Devletleri (1989)
Engineers Australia - Avustralya (1989)
Engineering Council UK - Birleşik Kırallık (1989)
Engineers Canada - Kanada (1989)
Engineers Ireland - İrlanda (1989)
Institution of Professional Engineers NZ - Yeni Zelanda (1989)
The Hong Kong Institution of Engineers - Hong Kong (1995)
Engineering Council of South Africa - Güney Afrika (1999)
Japan Accreditation Board for Engineering Education - Japonya (2005)
Institution of Engineers Singapore - Singapur (2006)
Accreditation Board for Engineering Education of Korea - Güney Kore (2007)
Institute of Engineering Education Taiwan - Tayvan (2007)
Board of Engineers Malaysia - Malezya (2009)
MÜDEK - Türkiye (2011)
Association for Engineering Education of Russia - Rusya (2012)
National Board of Accreditation - Hindistan (2014)
Institution of Engineers - Sri Lanka (2014)
China Institution for Science and Technology – Çin (2016)
>