Komisyon ve Koordinatörlük

Komisyonlar/Koordiantörler Koordiantör/Komisyon Üyeleri
Öz değerlendirme ve Müfredat Komisyonu
Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri
 
Uyum Komisyonu Prof.Dr. Osman Zeki HEKİMOĞLU
Prof.Dr. Taki GÜLER
Doç.Dr. Avni GÜNEY
Mezuniyet Komisyonu Prof.Dr. Mustafa Zafer SUNU
Doç.Dr. Ömürden GENÇ
Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE
Staj Komisyonu Prof.Dr. Osman Zeki HEKİMOĞLU
Prof.Dr. Taki GÜLER
Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE
MÜDEK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇIRAK
Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörü Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE
MUYBİS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇIRAK
>