Hakkında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü: 

Özgörev:
Bölümümüzün özgörevi madencilik ve cevher hazırlamadaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; 
- Analiktik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevreye duyarlı, etik değerleri ve iş güvenliği ilkelerini benimsemiş maden mühendisi yetiştirmek,
- Özelde bölgemiz olmak üzere Ülke madenciliğinde karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek, araştırma yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Özgörüş:
- Gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve araştırmalar ile hem disiplin, hem de disiplinler arası konularda bilime katkı sağlamak, uluslararası düzeyde tanınan saygın bir bölüm olmak,
- Uluslararası boyutta klabul gören eğitim-öğretim standartlarını uygulayarak farklı uluslardan öğrencilerin de tercih ettiği bölüm olmak,
- Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirdiği projelerle sorunların çözümünde sektörün öncelikli tercih ettiği bölüm haline gelmektir.
 
Mezunlarımız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde verilen lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde;
EA1: Maden işletme ve cevher hazırlama ile ilgili endüstriyel uygulamalarda ve meslek ile ilişkili kamu ve özel sektör kuruluşlarında nitelikli mühendis olarak görev alır,
EA2: Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır ve alanında lisansüstü eğitimi ve akademik kariyer yapar,
EA3: İletlişim becerileri ve özgüvenleri gelişir ve takım çalışmalarına etkin katılırlar,
EA4: Toplumsal sorumluluk ve etik bilinci ile meslek yaşamlarını sürdürebilirler.
 
Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alınarak başlanmıştır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.
 
Neden Maden Mühendisliği?
“Maden Mühendisi” kömür, mermer, metalik maden, endüstriyel hammadde gibi yeraltı zenginliklerinin konumunu ve miktarını çeşitli yöntemler kullanarak belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla madene ulaşır, değişik metotlar uygulayarak cevheri çıkarır, zenginleştirir ve farklı endüstri dallarında ve/veya gündelik yaşamda kullanılabilir hale getirir. Maden Mühendisi yeraltı zenginliklerini tüketime sunarak toplumun refah düzeyini yükseltmek amacıyla madencilik faaliyetlerini, iş güvenliği, ekonomi, etik değer ve çevreye saygıyı gözardı etmeksizin sürdürür.
 
Çalışma Alanları
Maden Mühendisi, yeraltı maden ocaklarında, yerüstü açık maden işletmelerinde, mermer ocaklarında, taş ocaklarında, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, tuğla, kiremit ve seramik fabrikalarında, kireç fabrikalarında, metal izabe tesislerinde, cam fabrikalarında, baraj, yol ve tünel yapımında, çevresel kirliliğin önlenmesinde ve atıkların geri dönüşümü ile tekrar ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesinde, maden arama, fizibilite ve değerlendirme çalışmalarında, işletme yönetimi, danışmanlık, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği vb. alanlarda görev alır.
 
Puan Türü                         : MF-4
Yabancı Dil Hazırlık           : Var
Eğitim Dili                          : İngilizce
Eğitim Süresi                     : 4 Yıl
Yüksek Lisans / Doktora    : Var
 
Facebook:
Mining Engineering Department of Muğla Sıtkı Koçman University
 
https://www.facebook.com/groups/550773721732550/
 
 
twitter.com/MSKU_MiningEng
 
Instagram: https://www.instagram.com/mskumaden/
 
>