Misyon-Vizyon

Misyon:

Bölümümüzün özgörevi madencilik ve cevher hazırlamadaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; 
- Analiktik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevreye duyarlı, etik değerleri ve iş güvenliği ilkelerini benimsemiş maden mühendisi yetiştirmek,
- Özelde bölgemiz olmak üzere Ülke madenciliğinde karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek, araştırma yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.


Vizyonu:

- Gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve araştırmalar ile hem disiplin, hem de disiplinler arası konularda bilime katkı sağlamak, uluslararası düzeyde tanınan saygın bir bölüm olmak,
- Uluslararası boyutta klabul gören eğitim-öğretim standartlarını uygulayarak farklı uluslardan öğrencilerin de tercih ettiği bölüm olmak,
- Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirdiği projelerle sorunların çözümünde sektörün öncelikli tercih ettiği bölüm haline gelmektir.