Hakkında

Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alınarak başlanmıştır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.
 
Neden Maden Mühendisliği?
“Maden Mühendisi” kömür, mermer, metalik maden, endüstriyel hammadde gibi yeraltı zenginliklerinin konumunu ve miktarını çeşitli yöntemler kullanarak belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla madene ulaşır, değişik metotlar uygulayarak cevheri çıkarır, zenginleştirir ve farklı endüstri dallarında ve/veya gündelik yaşamda kullanılabilir hale getirir. Maden Mühendisi yeraltı zenginliklerini tüketime sunarak toplumun refah düzeyini yükseltmek amacıyla madencilik faaliyetlerini, iş güvenliği, ekonomi, etik değer ve çevreye saygıyı gözardı etmeksizin sürdürür.
 
Çalışma Alanları
Maden Mühendisi, yeraltı maden ocaklarında, yerüstü açık maden işletmelerinde, mermer ocaklarında, taş ocaklarında, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, tuğla, kiremit ve seramik fabrikalarında, kireç fabrikalarında, metal izabe tesislerinde, cam fabrikalarında, baraj, yol ve tünel yapımında, çevresel kirliliğin önlenmesinde ve atıkların geri dönüşümü ile tekrar ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesinde, maden arama, fizibilite ve değerlendirme çalışmalarında, işletme yönetimi, danışmanlık, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği vb. alanlarda görev alır.
 
Puan Türü MF-4
Yabancı Dil Hazırlık  Var
Eğitim Dili                          İngilizce
Eğitim Süresi  4 Yıl
Yüksek Lisans / Doktora    Var
 
Eğitim Amaçları
EA1: Maden işletme ve cevher hazırlama ve ilgili alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında nitelikli mühendis olarak görev yapmak ve/veya yasalarla belirlenmiş denetim/daimi nezaretçilik  görevlerinde bulunmak,
EA2: İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve çevre denetim elemanı vb. diğer ilgili sertifika ve uzmanlık programlarına  katılmak,
EA3: Lisanüstü eğitim almak ve akademik kariyer yapmak,
EA4: Maden işletme, cevher hazırlama projeleri hazırlamak ve/veya ÇED ve diğer  önemli projelerde  görevler almak,
EA5: Maden işletme ve cevher hazırlama alanlarında özel sektör veya kamu kuruluşları tarafından yürütülen AR-GE projelerinde görev almak.