"ÇOK ULUSLU ERA-MIN-3 AR-GE" Avrupa Birliği Proje Başarımız

Üniversitemizin partneri olduğu ve yaklaşık 700.000 Euro bütçeli “Zero-Waste Valorisation of Feldspathic Ores: Green Application and Sustainable Sourcing of Strategic Raw Materials” başlıklı çok uluslu ERA-MIN-3 Ar-Ge projesi; AB Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. TÜBİTAK Çoklu İş Birliği Destek Programları kapsamında İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan projenin ulusal ortakları; Üniversitemiz ile birlikte Fırat Üniversitesi ve Eti Alüminyum AŞ’dir. İsveç (Luleå University of Technology), İngiltere (Element Six Inc.) ve Slovakya (Institute of Geotechnics/Slovak Academy of Sciences) ise projenin uluslararası ortaklarıdır.
 
Proje kapsamında; susuz alüminyum silikat mineral grubu olarak tanımlanan feldspatlardan “Yeşil ve Sürdürülebilir” üretim yöntemleri ve “Sıfır Atık” yaklaşımıyla, gübre ve kimya sanayinde kullanılan potasyum klorür tuzu, alüminyum üretimi için alümina hammadde, aşındırıcı sanayinde kullanılan alümina tozu, silisyum karbür, Na-silikat, amorf silika ve mermer atıklarını kullanarak yapı malzemelerinde kullanılan kalsiyum silikatların üretilmesine yönelik sıfır atıklı proses akım şeması oluşturulması hedeflenmiştir.
 
Na-silikat, amorf silika ve kalsiyum silikatların üretimini kapsayan iş paketleri; Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Taki GÜLER yürütücülüğünde üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada; Doç. Dr. Ahmet Deniz BAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Çınar ÖNCEL ve Arş. Gör. Ercan POLAT araştırmacı olarak görev alacaktır.
 
ERA-MIN 3 Programı, endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek, döngüsel ekonomiye geçmek ve Avrupa’da ham madde ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek amacıyla, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler" alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Co-Fund projesidir.
 

Son Güncelleme Tarihi : 18.07.2022 17:13 Okunma Sayısı : 390

Son Haberler
>