Öğretim Programı_ Y. lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

L

K

TÜRÜ

 

GÜZ YARIYILI

 

 

 

 

 

GEOE 5901

Engineering Properties of Soils

3

0

0

6

S

MINE 5000

M.Sc. Thesis

0

0

0

24

Z

MINE 5001

Advanced Rock Mechanics I

3

0

0

6

Z

MINE 5005

Data Analysis in Mineral Processing

3

0

0

6

Z

MINE 5090

Graduate Seminar*

0

2

0

6

Z

MINE 5501

Drilling and Blasting in Mining and Tunnelling

3

0

0

6

S

MINE 5503

Surface Mine Design

3

0

0

6

S

MINE 5505

Instrumentation and Measurements Techniques in Rock Mechanics

2

0

2

6

S

MINE 5507

Excavation Engineering

3

0

0

6

S

MINE 5509

Environmental Issues in Mining

3

0

0

6

S

MINE 5513

Cement Manufacturing Technology

3

0

0

6

S

MINE 5515

Ultrafine Grinding

3

0

0

6

S

MINE 5517

Advanced Coal Preparation

3

0

0

6

S

MINE 5519

Use of Bacteria in Mineral Processing

3

0

0

6

S

MINE 5521

Solution Mining

3

0

0

6

S

MINE 5523

Chemistry of Mineral-Water Systems

3

0

0

6

S

MINE 5525

Particle Characterisation

3

0

0

6

S

MINE 5527

Dimension Stone Production Techniques

3

0

0

6

S

MINE 5529

Statistics and Data Analysis in Mining

3

0

0

6

S

MINE 5531

Principles of Gravity Concentration

3

0

0

6

S

MINE 5533

Interfacial Phenomena in Mineral Processing

3

0

0

6

S

MINE 5700

Special Studies**

4

0

0

6

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR YARIYILI

 

 

 

 

 

GEOE 5902

Engineering Properties of Rocks

3

0

0

6

S

MINE 5000

M.Sc. Thesis

0

0

0

24

Z

MINE 5002

Mechanization and Automation in Mines

3

0

0

6

Z

MINE 5004

Advances in Mineral Processing

3

0

0

6

Z

MINE 5090

Graduate Seminar*

0

2

0

6

Z

MINE 5502

Rock Slope Engineering

3

0

0

6

S

MINE 5504

Occupational Health and Safety Issues in Mines

3

0

0

6

S

MINE 5506

Advanced Rock Mechanics II

3

0

0

6

S

MINE 5508

Numerical Methods in Rock Mechanics

3

0

0

6

S

MINE 5510

Underground Mine Design

3

0

0

6

S

MINE 5512

Computer Applications in Mineral Processing

3

0

0

6

S

MINE 5514

Measurement, Modeling and Control of Mineral Processing Plants

3

0

0

6

S

MINE 5516

Mineral Processing Plants of Turkey and the World

3

0

0

6

S

MINE 5518

Instrumental and Laboratory Analysis Techniques

3

0

0

6

S

MINE 5520

Production Metallurgy

3

0

0

6

S

MINE 5522

Advanced Flotation

3

0

0

6

S

MINE 5524

Solid-Liquid Separation Techniques

3

0

0

6

S

MINE 5526

Environmental Issues in Mineral Processing

3

0

0

6

S

MINE 5528

Dimension Stone Processing Technology

3

0

0

6

S

MINE 5530

Mine Feasibility, Planning and Project Evaluation

3

0

0

6

S

MINE 5700

Special Studies**

4

0

0

6

Z

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE) ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

L

K

TÜRÜ

 

GÜZ YARIYILI

 

 

 

 

 

MAD 5000

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

24

Z

MAD 5001

İleri Kaya Mekaniği I

3

0

0

6

Z

MAD 5005

Cevher Hazırlamada Veri Analizi

3

0

0

6

Z

MAD 5090

Seminer

0

2

0

6

Z

MAD 5501

Madencilik ve Tünelcilikte Delme Patlatma

3

0

0

6

S

MAD 5503

Açık Maden İşletme Tasarımı

3

0

0

6

S

MAD 5505

Kaya Mekaniğinde Aletlendirme ve Ölçüm Teknikleri

2

0

2

6

S

MAD 5507

Kazı Mühendisliği

3

0

0

6

S

MAD 5509

Madencilikte Çevre Sorunları ve Alanın Geri Kazanımı

3

0

0

6

S

MAD 5513

Çimento Üretim Teknolojisi

3

0

0

6

S

MAD 5515

Mikronize Öğütme

3

0

0

6

S

MAD 5517

İleri Kömür Hazırlama

3

0

0

6

S

MAD 5519

Cevher Hazırlamada Bakteri Kullanımı

3

0

0

6

S

MAD 5521

Çözelti Madenciliği

3

0

0

6

S

MAD 5523

Mineral-su sistemlerinin kimyası

3

0

0

6

S

MAD 5525

Tane Karakterizasyonu

3

0

0

6

S

MAD 5527

Doğal Taş Üretim Teknikleri

3

0

0

6

S

MAD 5529

Madencilikte İstatistik ve Veri Analizi

3

0

0

6

S

MAD 5531

Gravite Zenginleştirme Prensipleri

3

0

0

6

S

MAD 5533

Cevher Hazırlamada Arayüzey Olgusu

3

0

0

6

S

MAD 5700

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

MAD 5101

Maden Mühendisliğinin Temelleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

MAD 5103

Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

MAD 5105

Cevher Hazırlamada Ön İşlemler (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR YARIYILI

 

 

 

 

 

MAD 5000

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

24

Z

MAD 5002

Madenlerde Mekanizasyon ve Otomasyon

3

0

0

6

Z

MAD 5004

Cevher Hazırlamada Gelişmeler

3

0

0

6

Z

MAD 5090

Seminer

0

2

0

6

Z

MAD 5502

Kaya Şev Stabilitesi

3

0

0

6

S

MAD 5504

Maden Ocaklarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Konular

3

0

0

6

S

MAD 5506

İleri Kaya Mekaniği II

3

0

0

6

S

MAD 5508

Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler

3

0

0

6

S

MAD 5510

Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı

3

0

0

6

S

MAD 5512

Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları

3

0

0

6

S

MAD 5514

Cevher Hazırlama Tesislerinde Ölçme, Modelleme ve Kontrol

3

0

0

6

S

MAD 5516

Türkiye ve Dünyadaki Cevher Hazırlama Tesisleri

3

0

0

6

S

MAD 5518

Enstrümental ve Laboratuvar Analiz Teknikleri

3

0

0

6

S

MAD 5520

Üretim Metalürjisi

3

0

0

6

S

MAD 5522

İleri Flotasyon

3

0

0

6

S

MAD 5524

Katı-Sıvı Ayrım Teknikleri

3

0

0

6

S

MAD 5526

Cevher Hazırlamada Çevresel Sorunlar

3

0

0

6

S

MAD 5528

Doğal Taş İşleme Teknolojisi

3

0

0

6

S

MAD 5530

Madenlerde Fizibilite, Planlama Ve Proje Değerlendirmesi

3

0

0

6

S

MAD 5700

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

MAD 5102

Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

MAD 5104

Cevher Hazırlama (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

MAD 5106

Cevher Zenginleştirme Yöntemleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)

3

0

0

6

S

 

 

Yukarı Çık