Öğretim Programı_ Y. lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI
 
DERS KODU DERS ADI T U L K TÜRÜ
  GÜZ YARIYILI          
GEOE 5901 Engineering Properties of Soils 3 0 0 6 S
MINE 5000 M.Sc. Thesis 0 0 0 24 Z
MINE 5001 Advanced Rock Mechanics I 3 0 0 6 Z
MINE 5005 Data Analysis in Mineral Processing 3 0 0 6 Z
MINE 5090 Graduate Seminar* 0 2 0 6 Z
MINE 5501 Drilling and Blasting in Mining and Tunnelling 3 0 0 6 S
MINE 5503 Surface Mine Design 3 0 0 6 S
MINE 5505 Instrumentation and Measurements Techniques in Rock Mechanics 2 0 2 6 S
MINE 5507 Excavation Engineering 3 0 0 6 S
MINE 5509 Environmental Issues in Mining 3 0 0 6 S
MINE 5513 Cement Manufacturing Technology 3 0 0 6 S
MINE 5515 Ultrafine Grinding 3 0 0 6 S
MINE 5517 Advanced Coal Preparation 3 0 0 6 S
MINE 5519 Use of Bacteria in Mineral Processing 3 0 0 6 S
MINE 5521 Solution Mining 3 0 0 6 S
MINE 5523 Chemistry of Mineral-Water Systems 3 0 0 6 S
MINE 5525 Particle Characterisation 3 0 0 6 S
MINE 5527 Dimension Stone Production Techniques 3 0 0 6 S
MINE 5529 Statistics and Data Analysis in Mining 3 0 0 6 S
MINE 5531 Principles of Gravity Concentration 3 0 0 6 S
MINE 5533 Interfacial Phenomena in Mineral Processing 3 0 0 6 S
MINE 5700 Special Studies** 4 0 0 6 Z
             
  BAHAR YARIYILI          
GEOE 5902 Engineering Properties of Rocks 3 0 0 6 S
MINE 5000 M.Sc. Thesis 0 0 0 24 Z
MINE 5002 Mechanization and Automation in Mines 3 0 0 6 Z
MINE 5004 Advances in Mineral Processing 3 0 0 6 Z
MINE 5090 Graduate Seminar* 0 2 0 6 Z
MINE 5502 Rock Slope Engineering 3 0 0 6 S
MINE 5504 Occupational Health and Safety Issues in Mines 3 0 0 6 S
MINE 5506 Advanced Rock Mechanics II 3 0 0 6 S
MINE 5508 Numerical Methods in Rock Mechanics 3 0 0 6 S
MINE 5510 Underground Mine Design 3 0 0 6 S
MINE 5512 Computer Applications in Mineral Processing 3 0 0 6 S
MINE 5514 Measurement, Modeling and Control of Mineral Processing Plants 3 0 0 6 S
MINE 5516 Mineral Processing Plants of Turkey and the World 3 0 0 6 S
MINE 5518 Instrumental and Laboratory Analysis Techniques 3 0 0 6 S
MINE 5520 Production Metallurgy 3 0 0 6 S
MINE 5522 Advanced Flotation 3 0 0 6 S
MINE 5524 Solid-Liquid Separation Techniques 3 0 0 6 S
MINE 5526 Environmental Issues in Mineral Processing 3 0 0 6 S
MINE 5528 Dimension Stone Processing Technology 3 0 0 6 S
MINE 5530 Mine Feasibility, Planning and Project Evaluation 3 0 0 6 S
MINE 5700 Special Studies** 4 0 0 6 Z
 
 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE) ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI
 
DERS KODU DERS ADI T U L K TÜRÜ
  GÜZ YARIYILI          
MAD 5000 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 24 Z
MAD 5001 İleri Kaya Mekaniği I 3 0 0 6 Z
MAD 5005 Cevher Hazırlamada Veri Analizi 3 0 0 6 Z
MAD 5090 Seminer 0 2 0 6 Z
MAD 5501 Madencilik ve Tünelcilikte Delme Patlatma 3 0 0 6 S
MAD 5503 Açık Maden İşletme Tasarımı 3 0 0 6 S
MAD 5505 Kaya Mekaniğinde Aletlendirme ve Ölçüm Teknikleri 2 0 2 6 S
MAD 5507 Kazı Mühendisliği 3 0 0 6 S
MAD 5509 Madencilikte Çevre Sorunları ve Alanın Geri Kazanımı 3 0 0 6 S
MAD 5513 Çimento Üretim Teknolojisi 3 0 0 6 S
MAD 5515 Mikronize Öğütme 3 0 0 6 S
MAD 5517 İleri Kömür Hazırlama 3 0 0 6 S
MAD 5519 Cevher Hazırlamada Bakteri Kullanımı 3 0 0 6 S
MAD 5521 Çözelti Madenciliği 3 0 0 6 S
MAD 5523 Mineral-su sistemlerinin kimyası 3 0 0 6 S
MAD 5525 Tane Karakterizasyonu 3 0 0 6 S
MAD 5527 Doğal Taş Üretim Teknikleri 3 0 0 6 S
MAD 5529 Madencilikte İstatistik ve Veri Analizi 3 0 0 6 S
MAD 5531 Gravite Zenginleştirme Prensipleri 3 0 0 6 S
MAD 5533 Cevher Hazırlamada Arayüzey Olgusu 3 0 0 6 S
MAD 5700 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0 6 Z
MAD 5101 Maden Mühendisliğinin Temelleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
MAD 5103 Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
MAD 5105 Cevher Hazırlamada Ön İşlemler (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
             
  BAHAR YARIYILI          
MAD 5000 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 24 Z
MAD 5002 Madenlerde Mekanizasyon ve Otomasyon 3 0 0 6 Z
MAD 5004 Cevher Hazırlamada Gelişmeler 3 0 0 6 Z
MAD 5090 Seminer 0 2 0 6 Z
MAD 5502 Kaya Şev Stabilitesi 3 0 0 6 S
MAD 5504 Maden Ocaklarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Konular 3 0 0 6 S
MAD 5506 İleri Kaya Mekaniği II 3 0 0 6 S
MAD 5508 Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 3 0 0 6 S
MAD 5510 Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı 3 0 0 6 S
MAD 5512 Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 6 S
MAD 5514 Cevher Hazırlama Tesislerinde Ölçme, Modelleme ve Kontrol 3 0 0 6 S
MAD 5516 Türkiye ve Dünyadaki Cevher Hazırlama Tesisleri 3 0 0 6 S
MAD 5518 Enstrümental ve Laboratuvar Analiz Teknikleri 3 0 0 6 S
MAD 5520 Üretim Metalürjisi 3 0 0 6 S
MAD 5522 İleri Flotasyon 3 0 0 6 S
MAD 5524 Katı-Sıvı Ayrım Teknikleri 3 0 0 6 S
MAD 5526 Cevher Hazırlamada Çevresel Sorunlar 3 0 0 6 S
MAD 5528 Doğal Taş İşleme Teknolojisi 3 0 0 6 S
MAD 5530 Madenlerde Fizibilite, Planlama Ve Proje Değerlendirmesi 3 0 0 6 S
MAD 5700 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0 6 Z
MAD 5102 Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
MAD 5104 Cevher Hazırlama (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
MAD 5106 Cevher Zenginleştirme Yöntemleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) 3 0 0 6 S
>