Maden Mühendisliği Kurumları ve Bölümleri

Madencilik Kurumları:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü
http://www.migem.gov.tr/

Türkiye Taşkömürü Kurumu
http://www.taskomuru.gov.tr/

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
http://www.mta.gov.tr/

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
http://www.tki.gov.tr/


Meslek Odaları, Vakıflar:

Maden Mühendisleri Odası
http://www.maden.org.tr/

Agrega Üreticileri Birliği
http://www.agub.org.tr/

Genç Maden Üreticileri Derneği
http://www.gemad.org.tr/

Türkiye Hazır Beton Birliği
http://www.thbb.org/index.php

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
http://www.tummer.org.tr/

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
http://www.ymgv.org.tr/egitfaal.htm
 
Maden Mühendisliği Bölümleri:
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi
www.aku.edu.tr/WEB/Default.aspx


Cumhuriyet Üniversitesi
muhendislik.cumhuriyet.edu.tr/bolumler/maden/index.html

Çukurova Üniversitesi
http://www.mmf.cu.edu.tr/maden/

Dicle Üniversitesi
http://www.dicle.edu.tr/~maden/

Dokuz Eylül Üniversitesi
http://web.deu.edu.tr/maden/

Dumlupınar Üniversitesi
http://maden.dumlupinar.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi
http://www.maden.hacettepe.edu.tr/

İnönü Üniversitesi
http://eng.inonu.edu.tr/maden/

İstanbul Üniversitesi
http://www.istanbul.edu.tr/eng/maden/index.html

Karadeniz Teknik Üniversitesi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/maden/index.htm

Konya Selçuk Üniversitesi
http://www.mmf.selcuk.edu.tr/maden/

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
http://www.mine.metu.edu.tr/

Osmangazi Üniversitesi
http://www.ogu.edu.tr/birimdetay.aspx?ID=126

Süleyman Demirel Üniversitesi
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=bolum&fkod=10&bkod=04&akod=00

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
http://www.yyu.edu.tr/altbirim_bilgi.aspx?fakulte=6&bolumno=122&fad=Maden%20M%FChendisli%F0i%20B%F6l%FCm%FC

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
http://mf.karaelmas.edu.tr/maden/
 
>