Yaz stajlarını 2021-ÖNEMLİ!!!

Yaz stajlarını 2021 yaz döneminde (MINE3000/MINE4000 dersleri) yüz yüze tamamlayan öğrencilerimizin staj defteri ve raporunu 18 Ekim 2021 tarihinden önce Araş. Gör. Ercan POLAT’a veya Maden Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine (Mehmet GÜLENÇ) teslim etmeleri gerekmektedir.
Staj raporu sunumları 05 Kasım 2021 tarihinde saat 14:00’da E blok 2. kat güvenlik birimi önünde bulunan alanda poster üzerinden yapılacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin poster sunumu için 70*90 cm boyutlarında poster hazırlamaları gerekmektedir.


Students, who completed their summer practice (MINE3000/MINE4000 courses) in person in the 2021 summer season, are to submit their internship notebook and report to Res. Assistant Ercan POLAT or to Mining Engineering Department Secretariat (Mehmet GÜLENÇ) before October 18, 2021.
Presentation of summer practice report will be made in November 05, 2021, at 14:00 as poster presentation in the area in front security unit on Block-E 2nd floor. Students are to prepare poster in size 70x90 cm for poster presentation.

Son Güncelleme Tarihi : 07.10.2021 13:37 Okunma Sayısı : 366

Son Duyurular
-->