MINE 4004/4005 Project Design in Mining or Mineral Processing I/II bitirme projesi rapor ve posteri

2021-2022 Bahar döneminde MINE 4004/4005 Project Design in Mining or Mineral Processing I/II derslerini alan öğrencilerin bitirme projesi rapor ve posterini PDF formatında hazırlayarak 03 Haziran 2022 tarihine kadar ders sorumlusu danışman öğretim üyesine teslim etmeleri gerekmektedir.
Bitirme projesi sunumları 10 Haziran 2022 tarihinde saat 12:30’da E blok 2. kat güvenlik birimi önünde bulunan alanda poster üzerinden yapılacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin poster sunumu için 70*90 cm boyutlarında poster hazırlamaları gerekmektedir.
 
Students, who take MINE 4004/4005 Project Design in Mining or Mineral Processing I/II courses in the 2021-2022 Spring semester, are to submit their report and poster in PDF format to supervisor of the course until June 03, 2022.
Presentation of project design will be made in June 10, 2022, at 12:30 as poster presentation in the area in front security unit on Block-E 2nd floor. Students are to prepare poster in size 70x90 cm for poster presentation.

Son Güncelleme Tarihi : 23.05.2022 09:29 Okunma Sayısı : 89

Son Duyurular
>