2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI OZD (Ortak Zorunlu Dersler) SINAV TAKVİMİ

2020-2021 EDUCATION YEAR SPRING SEMESTER EXAM SCHEDULE
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI OZD SINAV TAKVİMİ
 
Bölüm Başkanlığı Tarafından Verilen Ortak Zorunlu Ders Midterm Exam date
Ara Sınav
Tarih ve Saat
 
Make-up Exam Date Mazeret Sınavı
Tarih ve Saat
Method of Midterm Exam
Ara SınavınYöntemi
Foreign Language with YDB Code
YDB Kodlu Yabancı Dil
10.04.2021
(09:00 - 19:30)
03.05.2021
(09:00 - 19:30)
Online Exam
 Çevrimiçi Sınav
Information and Communication Technologies with BIP Code***
BİP Kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojileri***
19-25 Nisan 2021   Online Exam
 Çevrimiçi Sınav
TDB Coded Turkish Language
TDB Kodlu Türk Dili
17.04.2021
(09:00 - 19:30)
  Online Exam
Çevrimiçi Sınav
ATB Code Atatürk's Principles and Revolutions
ATB Kodlu Atatürk İlke ve İnkılapları
16.04.2021 08:30 –
18.04.2021, 23:59
 
  Homework
Ödev
 
***ENF kodlu dersler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında ENF kodlu zorunlu ve seçmeli derslerin ara sınavları 19-25 Nisan 2021 haftasında; dersin bitimini takip eden 1 saat içinde ders yönetim sistemi (DYS) üzerindeki ders sayfalarında çevrimiçi, çoktan seçmeli ve gözetimsiz olarak gerçekleştirilecektir. 

Son Güncelleme Tarihi : 08.04.2021 13:52 Okunma Sayısı : 358

Son Duyurular
>