Program Çıktıları

Program Çıktıları

MÜDEK ölçütleri çerçevesinde 15 adet program çıktısı belirlenmiş ve “PROGRAM YETERLİLİKLERİ” başlığı altında Üniversite web sayfasında bilgi paketi içinde (http://ects.mu.edu.tr/tr/program/332) verilmiştir. Program çıktıları aşağıda da sunulmuştur:

PY1: Matematik, fen bilimleri ve maden mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.

PY2: Matematik, fen bilimleri ve madencilik konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

PY3: Madencilik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

PY4: Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

PY5: Madencilik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

PY6: Madencilik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

PY7: Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar

PY8: Madencilik Projelerinin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

PY9: Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

PY10: Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

PY11: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

PY12: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

PY13: Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PY14: Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

PY15: Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Yukarı Çık