Öğretim Programı_Lisans

 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

L

K

I.YARIYIL

PHYS1851

General Physics I

3

0

2

6

CHEM1851

General Chemistry I

3

0

2

6

MATH1851

Calculus I

4

2

0

6

ENG1801

Academic Writing and Oral Presentation Skills I

2

2

0

4

CENG1801

Information Technologies for Engineers

2

0

0

4

TDB1801

Turkish I

2

0

0

2

ATB1801

Principles Of Kemal Ataturk I

2

0

0

2

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

PHYS1852

General Physics II

3

0

2

6

CHEM1852

General Chemistry II

3

0

2

6

MATH1852

Calculus II

4

2

0

6

ENG1802

Academic Writing and Oral Presentation Skills II

2

2

0

4

MINE1002

Technical Drawing

1

2

0

2

MINE1004

Introduction to Mining and Mineral Processing

2

0

0

2

TDB1802

Turkish II

2

0

0

2

ATB1802

Principles Of Kemal Ataturk II

2

0

0

2

III.YARIYIL

MATH2853

Differential Equations

3

0

0

4

MINE2001

Statics and Dynamics

3

0

0

5

MINE2005

Surface Mining Methods

3

0

0

6

GEOE2803

General Geology

3

0

0

4

GEOE2805

Mineralogy and Petrography

2

0

2

5

 

Free  Elective (BDS)

 

 

 

6

IV.YARIYIL

MATH2856

Mathematics for Engineers

3

0

0

5

MINE2010

Strength of Materials

3

0

0

4

MINE2012

Marbles and Natural Stones Technolgy

2

0

0

3

MINE2014

Underground Mining Methods

3

0

0

5

MINE2016

Mineral Processing I

2

0

2

5

MINE2018

Fluid Mechanics

2

0

0

2

 

Free Elective (BDS)

 

 

 

6

V.YARIYIL

MINE3000

Summer Practice I*

0

0

0

4

MINE3005

Mine Valuation and Economics

3

0

0

3

MINE3007

Mine Power and Machinery

2

0

0

3

MINE3009

Occupational Health and Safety in Mining

2

0

0

3

MINE3011

Rock Mechanics

2

0

2

5

MINE3013

Mineral Processing II

2

0

2

5

STA3801

Statistical Methods for Engineers

3

0

0

4

 

Free  Elective (BDS)

 

 

 

3

VI.YARIYIL

MINE3002

Rock Fragmentation and Mechanical Excavation

3

0

0

6

MINE3006

Mine Surveying

1

2

0

4

MINE3010

Flotation

1

0

2

5

MINE3014

Industrial Minerals

3

0

0

4

MINE3016

Soil Mechanics

2

0

1

3

GEOE3802

Ore Deposits

2

0

0

2

 

Free  Elective (BDS)

 

 

 

6

VII.YARIYIL

MINE4000

Summer Practice II*

0

0

0

4

MINE4003

Mine Ventilation

2

0

2

3

MINE4005

Project Design in Mining or Mineral Processing I

1

3

0

5

MINE4007

Drilling Technology

2

0

0

3

 

Technical Electives(BİS)

3

0

0

15

VIII.YARIYIL

MINE4004

Project Design in Mining or Mineral Processing II

1

3

0

5

 

Technical Electives (BİS)

5

0

0

25

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

SERBEST SEÇMELİ DERSLER (FREE ELECTIVES)** /  BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ (BDS)**  : Mezuniyet için toplam 21 (yirmi bir) kredi BDS ders alınmış ve başarılmış olmalıdır. BDS dersleri MSKÜ‘nin lisans düzeyinde eğitim-öğretim yürütülen ve Maden Mühendisliği Bölümü dışında Üniversite’nin tüm bölümlerinde açılan seçmeli ve zorunlu dersler arasından seçilebilir.

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER(BİS) *** (TECHNICAL ELECTIVES-)*** : Bölüm içi teknik seçmeli derslerin (Aşağıdaki tabloda Grup A/B/C) her biri 5 (beş) kredidir. Mezuniyet için alınması ve başarılması zorunlu toplam 40 (kırk) kredilik BİS derslerinden;

20 (yirmi) kredisi sadece A Grubu veya sadece B Grubundan kayıt yapılan yarıyılda açılan dersler arasından;

10 (on) kredisi daha önce ders seçilmemiş gruptan (A veya B Grubu),

5 (beş) kredisi C Grubu derslerden ve

5 (beş) kredisi de, öğrencinin talep etmesi, dersin açılması ve öğrenci danışmanının onayının önceden alınması kaydıyla, aynı yarıyıla ait ön koşulu olmayan Mühendislik Fakültesi’nin diğer bölümlerinin seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçilebilir. Öğrenci ve danışmanının uygun görmesi durumunda A veya B veya C gruplarından kayıt yaptığı yarıyılda açılan ve daha önce seçilmemiş derslerden birini de seçebilir.

 

Bölüm İçi Teknik Seçmeli  (Bis) Ders Kodu ve Adı (Technical Electives***)

                  GRUP A

Bölüm İçi Teknik Seçmeli  (Bis) Ders Kodu ve Adı (Technical Electives***)

                    GRUP B

Bölüm İçi Teknik Seçmeli  (Bis) Ders Kodu ve Adı (Technical Electives***)

GRUP C

GÜZ

GÜZ

GÜZ

MINE 4501 Applied Rock Mechanics – Surface Structures***

MINE 4511 Mine Tailings and Effluent Management***

MINE 4521 Engineering Thermodynamics***

MINE 4503 Tunneling, Shaft Sinking and Support Design***

MINE 4515 Introduction to Coal Preparation and Technology***

MINE 4523 Mining and Sustainability***

MINE 4505 Marble Plant Machinery***

MINE 4517 Introduction to Ceramics Technology***

MINE 4525 Ethics in Engineering***

MINE 4507 Mine Planning and Equipment Selection***

MINE 4519 Process Mineralogy***

MINE 4527 Mining Law and the Environment***

MINE 4509 Transport and Drainage in Mines***

MINE 4531 Metallurgy ***

MINE 4529 History of Mining 

(4.yıl 7.yarıyıl dersi olacak)

 

 

MAD 4901 Madencilik Tarihi 

(Fakültemiz dışı öğrencilere seçmeli)

 

 

 

BAHAR

BAHAR

BAHAR

MINE 4502 Applied Rock Mechanics - Underground Structures***

MINE 4514 Beneficiation of Metallic and Precious Minerals***

MINE 4528 Total Quality Management in Mining***

MINE 4504 Reclamation and Mine Closure***

MINE 4516 Energy Resources***

MINE 4530  Mine System Analysis***

MINE 4506 Marble Quarry Machinery***

MINE 4518 Hydrometallurgy***

MINE 4532 Project Management in Mining***

MINE 4508 Mine Mechanization***

MINE 4520 Waste Processing and Recycling***

 

MINE 4510 Coal Mining Methods and Design***

MINE 4522 Computer Aided Mineral Processing Applications***

 

MINE 4526 Computer Applications in Mining***

MINE 4524 Solid-Liquid Separation***

 

 

 

** , *** Bölümümüz müfredatında yer alan, öğrencilerin alması ve başarması zorunlu olan toplam asgari 61 kredilik seçmeli derslerin (BİS veya BDS olup olmadığına bakılmaksızın) döneminde alınmış ve başarılmış olması koşulu aranmaksızın,  mezuniyet için eğitim-öğretim süresi boyunca toplamda en az 61 kredilik seçmeli (BDS+BİS) ders almış ve başarmış olması koşulu aranmalıdır.

Geçiş Öğrencileri (Yatay/Dikey) Genel Not Ortalaması (GNO) koşulu aranmaksızın üst yıllara ait bölüm dışı seçmeli derslerden (BDS) seçim yapabilir,

Değişim Öğrencileri (Erasmus/Farabi/Mevlana) sene kaybına uğramalarının engellenmesi için üst yarıyıllardan bölüm seçmeli derslerini (BİS) seçebilirler, Yabancı dil muafiyetini Bahar Yarıyılında sağlamış öğrenciler Birinci yıl güz dönemindeki ATB, TDB gibi ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavına girebilir veya  kayıt yapabilirler.

Yukarı Çık